კონფიდენციალურობის უარი

C3 Manufacturing მოწოდებულია შეინარჩუნოს ეს ვებგვერდი განახლებული და ზუსტი. თუ მაინც შეგხვდებათ რაიმე არასწორი ან მოძველებული, მადლობელი ვიქნებით, თუ შეგვატყობინებთ. გთხოვთ მიუთითოთ საიტზე სად კითხულობთ ინფორმაციას. ამის შემდეგ ჩვენ შევხედავთ ამას რაც შეიძლება მალე. გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი პასუხი ელექტრონული ფოსტით: [email protected].

ელ.ფოსტით ან ვებ – ფორმის გამოყენებით გაგზავნილი პასუხები და კონფიდენციალურობის შესახებ შეკითხვები განიხილება ისევე, როგორც წერილები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენგან პასუხის მიღებას შეგიძლიათ არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში. რთული მოთხოვნების შემთხვევაში, ჩვენ შეგატყობინებთ 1 თვის განმავლობაში, თუ დაგვჭირდება მაქსიმუმ 3 თვე.

ნებისმიერი პირადი მონაცემები, რომელსაც მოგვცემთ თქვენი პასუხის ან ინფორმაციის მოთხოვნის კონტექსტში, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.

ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ამ ვებსაიტზე არსებულ შინაარსზე ენიჭება C3 Manufacturing-ს.

ამ მასალების კოპირება, გავრცელება და ნებისმიერი სხვა გამოყენება დაუშვებელია C3 Manufacturing-ის წერილობითი ნებართვის გარეშე, გარდა და მხოლოდ იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული სავალდებულო კანონის დებულებები (როგორიცაა ციტირების უფლება), თუ კონკრეტული შინაარსი სხვაგვარად არ კარნახობს.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან პრობლემები ვებსაიტის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ.